Till startsidanVisioner och arbetsmetoderFakta om Cilla JahnKonstprojekt som jag arbetat med tidigareSå här kontaktar du mig enklast!
 
  

Artlines vision om konst
 
 • Skapa unika miljöer
   
 • Konsten bör väcka nyfikenhet och nå de flesta oavsett ålder, kön, nationalitet
   
 • Ge identitet och därmed stärka människans självkänsla
   
 • Vara positiv
   
 • Uppfylla kvalitetskrav
   

Artlines arbetsmetod
 
 • idégivare
   
 • skapa marknadsvärde
   
 • konstprogram: utifrån beställarens kulturprofil, målgrupp, kulturgeografisk historik.
   
 • konsttema
   
 • projektansvarig
   
 • organisera, administrera, juridiska avtal, ekonomi, tidshantering, kvalitetsgranska
   
 • koordinera utställningsverksamhet, dokumentation, press och invigningar
   
Copyright © 2001 Artline - Cilla Jahn